เมื่อสื่อใหม่อาจเปลี่ยนการเผยแพร่ภาพถ่ายสารคดี มุมมองของ Susan Meiselas

09, April 2014
Share   0 
เมื่อสื่อใหม่อาจเปลี่ยนการเผยแพร่ภาพถ่ายสารคดี มุมมองของ Susan Meiselas
เมื่อสื่อใหม่อาจเปลี่ยนการเผยแพร่ภาพถ่ายสารคดี มุมมองของ Susan Meiselas

ในปัจจุบันสื่อใหม่เข้ามามิอิทธิพลมากมาย ไม่เว้นแม้แต่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สื่อใหม่ทำให้ผู้ใช้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นและยังกระตุ้นให้ผู้นำเสนอเนื้อหาให้เร่งผลิตเนื้อหาและคิดวิธีการใช้ช่องทางใหม่เหล่านี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้มากขึ้นและสามารถหาช่องทางใหม่ๆในการนำเสนอเรื่องราวออกไป¦

Susan Meiselas หัวหน้าโครงการ Photography, Expanded ของ Magnum Foundation หนึ่งในยักษ์ใหญ่แห่งวงการภาพข่าวและสารคดี ได้ให้ความเห็นระหว่างการสัมภาษณ์กับ Chris Boot ผู้อำนวยการ Aperture Foundation ไว้ว่าในอดีตช่างภาพและนิตยสารจะร่วมมือกันเพื่อสร้างและนำเสนอผลงาน แต่ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ฟรีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ช่างภาพจึงควรปรับตัวรับสถานการณ์นี้มากกว่าที่จะกลัวว่าจะถูกขโมยผลงานไปใช้ ช่างภาพควรศึกษาวิธีประยุกต์ใช้สื่อเหล่านี้เพื่อเพิ่มช่องทางหรือใช้เทคนิคใหม่ๆเพื่อช่วยนำเสนอมิติหรือมุมมองที่อาจมีมากกว่าหนึ่ง

Photography, Expanded จึงก่อตั้งขึ้นเป็นเวทีที่ให้ช่างภาพเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวคิดและวิธีการนำสื่อใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้กับงานโดยเฉพาะในเรื่องของการนำเสนอผลงานและการสร้างวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ๆ ช่วยกระตุ้นในช่างภาพตื่นตัวที่จะเรียนรู้ ค้นคว้าทดลองการทำงานกับสื่อใหม่

Susan ยังกล่าวย้ำอีกว่า การใช้สื่อใหม่ไม่ใช่เพื่อให้มีผู้เห็นผลงานของช่างภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจเป็นทางเลือกใหม่ๆในการเล่าเรื่องโดยเฉพาะในประเด็นที่ภาพถ่ายอาจทำได้ไม่เต็มที่ เธอกล่าวว่ามันอาจเป็นไปได้ที่จะทำอะไรมากกว่าการถ่ายภาพ ชมภาพและการแบ่งปันในโลกสังคมออนไลน์ เช่น อาจก่อให้เกิดการเข้าร่วมจากภาคสังคมในระยะยาวและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ Photography, Expanded จึงไม่ได้มีแค่ช่างภาพที่เข้าร่วมเท่านั้น แต่ยังมีบุคลากรในวงการภาพยนตร์ ศิลปะและการออกแบบเข้าร่วมเพื่อก่อให้เกิดการทดลองใหม่ๆที่ไม่ติดแค่กรอบการทำงานเดิมๆ

Susan ตอบคำถามความกังวลเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นว่าทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนบางครั้งเราตามมันไม่ทัน สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ถ้าเกิดในอีกสิบปีข้างหน้าอาจจะกลายเป็นอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและกาลเวลา

สื่อใหม่ยังไม่ได้ส่งผลแค่วิธีการนำเสนอเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อเรื่องที่จะถูกเลือกมานำเสนอ ในอดีตนิตยสารและหนังสื่อพิมพ์จะเป็นผู้กำหนดว่าประเด็นใดควรจะเล่าออกไปหรือไม่ควร แต่เมื่อสื่อใหม่เข้ามาเรื่องบางเรื่องที่ถูกมองข้ามก็อาจถูกยกมาเล่าได้มากยิ่งขึ้น ในการใช้สื่อใหม่ช่างภาพอาจต้องทำงานโดยไม่มีนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ช่วยเรื่องงบประมาณแต่อาจใช้ช่องทางการระดมทุนออนไลน์ เช่น kickstarter เข้ามาช่วยแทน ซึ่ง Photography, Expanded เองก็กำลังพยายามหาโครงสร้างที่สามารถช่วยเหลือช่างภาพในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น Susan กล่าว

 

ที่มา: http://www.aperture.org/blog/photography-expanded-conversation-chris-boot/

Image Courtesy of Susan Meiselas/Magnum Photos