Gallery

Gallery

คอบบร้า โกลด์ 2555คอบบร้า โกลด์ 2555Galleryคอบบร้า โกลด์ คือ รหัสการฝึกซ้อมร่วมผสมประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีนี้การฝึกมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมกำลังพลทั้งทางการรบและการรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เช่นกรณีสึนามิที่ญี่ปุ่นในปี 2554Published: 01, March 2012   0 Like  0 Share  0 Commentอุทกภัย 2554อุทกภัย 2554Galleryจากกรณีน้ำท่วม พ.ศ. 2554 ธนาคารโลกประเมินค่าความเสียหายไว้ให้ที่ 1.425 ล้านล้านบาท โดยนอกจากความเสียหายทางเศรษฐกิจ ยังมีชีวิตที่สูญเสียและสูญหายอีก 815 ขีวิต มีผู้ได้รับผลกระทบ 13.6 ล้านคน พื้นที่ 2 ใน 3 ของประเทศซึ่งกินอาณาเขต 66 จังหวัดจากทั้งหมด 77 ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยPublished: 06, February 2012   0 Like  0 Share  0 Commentกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค 2554 - 2555กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค 2554 - 2555Galleryการจัดขบวนเสด็จพยุหยาตราทางชลมารคนั้นนับเป็นเหตุการณ์พระราชพิธีที่สำคัญและมักจัดร่วมกับการเฉลิมฉลองงานมงคลของประเทศ โดยในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขบวนเสด็จพยุหยาตราเกิดขึ้นแล้ว 16 ครั้ง Published: 06, February 2012   0 Like  0 Share  0 CommentชีวิตบนเรือพิฆาตชีวิตบนเรือพิฆาตGalleryการใช้ชีวิตบนเรืออาจเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายต่อหลายคนแต่ในความจริงแล้วการใช้ชีวิตบนเรือโดยเฉพาะเรือพิฆาตอาจจะกลายเป็นคนละเรื่องกับความฝัน การใช้ชีวิตบนเรือล้วนเต็มไปด้วยกฏเกณฑ์และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีความลำบากแต่ก็เป็นแหล่งประสบการณ์อันมีค่าที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้วPublished: 06, February 2012   0 Like  0 Share  0 Commentคอบบร้า โกลด์ 2554คอบบร้า โกลด์ 2554Galleryคอบบร้า โกลด์ คือ รหัสการซ้อมรบประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มเริ่มต้นมาจากการฝึกทวิภาคีของกองกำลังสหรัฐอเมริกาและไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จวบจนปัจจุบันมีกองกำลังจากทั้งประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ รวมทั้งชาติพันธมิตรอื่นๆมาร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ด้วยทุกปีPublished: 06, February 2012   0 Like  0 Share  0 Comment