คอบบร้า โกลด์ 2555

01, March 2012
Share   0 

คอบบร้า โกลด์ คือ รหัสการฝึกซ้อมร่วมผสมประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีนี้การฝึกมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมกำลังพลทั้งทางการรบและการรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เช่นกรณีสึนามิที่ญี่ปุ่นในปี 2554การฝึก Cobra Gold นั้นเริ่มต้นจากการฝึกระหว่างประเทศเพียงสองประเทศ จากนั้นจึงมีชาติพันธมิตรต่างๆเข้าร่วมฝึกเพิ่มเติม ทั้งญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงค์โปร์

กำลังพลหลักที่เข้าร่วมฝึกประกอบด้วยกำลังพลจากกองทัพไทยทั้ง กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ ร่วมด้วย Bravo Company, 1st Battalion 4th Marines, 31st Marines Expeditionary (นาวิกโยธินโพ้นทะเล) จากสหรัฐอเมริกา การฝึก Cobra Gold ประกอบด้วยการฝึกหลักๆอย่างการยกพลขึ้นบก การฝึกเข้าโจมตีด้วยยานเกราะลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก การอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินและการฝึกย่อยอีกมากมาย การฝึกในปีที่ผ่านได้พิสูจน์ด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่นแล้วว่ามีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกำลังพล ทำให้กำลังพลสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ