กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค 2554 - 2555

06, February 2012
Share   0 

การจัดขบวนเสด็จพยุหยาตราทางชลมารคนั้นนับเป็นเหตุการณ์พระราชพิธีที่สำคัญและมักจัดร่วมกับการเฉลิมฉลองงานมงคลของประเทศ โดยในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขบวนเสด็จพยุหยาตราเกิดขึ้นแล้ว 16 ครั้ง ซึ่งครั้งล่าสุดเป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2550 ซึ่งตรงกับโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา

 

สำหรับปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลได้มีแผนมอบหมายให้กองทัพเรือรับผิดชอบจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ขึ้นอีกครั้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ ได้เตรียมใช้เรือพระราชพิธีจำนวน 52 ลำ พร้อมกำลังพลจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือมาเป็นฝีพายรวม 2,200 นายอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายยิ่งที่ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยต้องประสบอุทกภัยครั้งร้ายแรงทำให้งานเรือพระราชพิธีต้องเลื่อนออกไป แต่กระนั้นกำลังพลและขบวนเรือยังคงความพร้อมไว้สำหรับงานพระราชพิธี แม้ว่าจะยังไม่มีการแจ้งกำหนดการใหม่ก็ตาม