อุทกภัย 2554

06, February 2012
Share   0 

จากกรณีน้ำท่วม พ.ศ. 2554 ธนาคารโลกประเมินค่าความเสียหายไว้ให้ที่ 1.425 ล้านล้านบาท โดยนอกจากความเสียหายทางเศรษฐกิจ ยังมีชีวิตที่สูญเสียและสูญหายอีก 815 ขีวิต มีผู้ได้รับผลกระทบ 13.6 ล้านคน พื้นที่ 2 ใน 3 ของประเทศซึ่งกินอาณาเขต 66 จังหวัดจากทั้งหมด 77 ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัย ¦  นับเป็นความเสียหายครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย


จากจำนวนพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด กรุงเทพฯ และอยุธยา คือจังหวัดที่ชาวไทยจับตามองมากที่สุด ทั้งสองจังหวัดอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากเป็นทางน้ำผ่านเพื่อไหลลงสู่ทะเล ทั้งสองจังหวัดมีความสำคัญในฐานะเขตเศรษฐกิจและฐานนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญ ทั้งยังเป็นเมืองหลวงของประเทศในปัจจุบันและอดีตซึ่งมีคุณค่าในด้านศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย


สำหรับกรณีน้ำท่วมครั้งนี้ MEAL ให้ความสนใจกับพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และอยุธยา โดยช่างภาพได้เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในของจุดเกิดเหตุร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆประจำพื้นที่ จนได้มาซึ่งชุดภาพที่จะนำเสนอภาพเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ปี 2554 ที่เกิดขึ้น ณ ประเทศไทย