Analog Photo Exhibition - One Year Roll By Frey

07, October 2013
Share   0 
Analog Photo Exhibition - One Year Roll By Frey
Analog Photo Exhibition - One Year Roll By Frey
Date04, Oct 2013 to 28, Oct 2013
Time11:00- 1:00 (เปิดทุกวัน)
Placeหลังแรก บาร์
Location Guideถนนมหรรณพ เสาชิงช้า กรุงเทพ
Admissionไม่มีค่าใช้จ่าย
Detailswww.facebook.com/hlungraakbarbangkok , www.hlungraakbar.in.th , www.facebook.com/freyferio (+66)81 306 7007, (+66)89 764 1977

ข้าพเจ้าต้องการจะบอกเล่าถึงเรื่องราว ความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในหนึ่งช่วงชีวิต โดยถ่ายทอดออกมาเป็นภาพถ่ายขาว-ดำ ในมุมมองของข้าพเจ้าเอง