เรื่องส่วนตัว

11, October 2013
Share   0 
เรื่องส่วนตัว เรื่องส่วนตัว เรื่องส่วนตัว
เรื่องส่วนตัว
Date05, Oct 2013 to 10, Nov 2013
Time11.00-19.00 (ปิดวันจันทร์)
Placeคัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี่
Location Guideถนนปัน ใกล้วัดแขก บางรัก เดิน 5 นาที จากสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์หรือช่องนนทรี
Admissionไม่มีค่าใช้จ่าย
Detailswww.kathmandu-bkk.com , kathmandu.bkk@gmail.com (+66) 02-234-6700

‘เรื่องส่วนตัว - It's Personal’ มองผ่านมายาคติที่สังคมไทยมีต่อพระสงฆ์ ภาพของความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งและขาวสะอาด โดยเอกรัตน์ตั้งใจถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่จริง การปรับตัวของพระสงฆ์ต่อปัจจัยแวดล้อม ในฐานะของมนุษย์หรือนักเรียนที่กำลังศึกษาเส้นทางของพระพุทธเจ้า ผ่านชีวิตประจำวันสู่การเดินทางส่วนบุคคลของอารมณ์และสติ