ภาพถ่ายไม่เคยโกห (มาก)

13, March 2014
Share   0 
ภาพถ่ายไม่เคยโกห (มาก)
ภาพถ่ายไม่เคยโกห (มาก)
Date04, Mar 2014 to 30, Mar 2014
Time10.00-21.00 (ปิดวันจันทร์)
PlacePeople Gallery ห้อง P1-P3 ชั้น 2 หอศิลปะและวัฒธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Location Guideสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ ใกล้สยามสแควร์ สี่แยกปทุมวัน
Admissionไม่มีค่าใช้จ่าย
Detailswww.bacc.or.th , info@bacc.or.th , (+66) 02 214 6630 - 8

นิทรรศการ ‘ภาพถ่ายไม่เคยโกหก <มาก>’ (2557) มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ‘ความเป็นจริง’ และ ‘ความจริง’ ในบริบทของสังคมในเวลาปัจจุบัน โดยสำรวจผ่านผลงานศิลปะภาพถ่าย ศิลปินทั้งสี่คนตั้งใจเล่า ‘ความจริง’ ที่พวกเขาพบเห็นผ่านศิลปะภาพถ่ายของเขาด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ภาพถ่ายของพวกแสดง ‘ความเป็นจริง’ ที่กำลังเล่า ‘ความจริง’ ชุดเดียวกันกับที่เรารู้อยู่ก่อนหรือไม่?