ศิลปะคือการเดินทาง

21, April 2014
Share   0 
ศิลปะคือการเดินทาง
ศิลปะคือการเดินทาง
Date02, May 2014 to 28, May 2014
Time09.00- 17.00 (เปิดทุกวันอังคารถึงอาทิตย์)
Placeหอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Location Guideถนนนิมมานเหมินต์ จังหวัดเชียงใหม่
Admissionไม่มีค่าใช้จ่าย
Details http://cmuartcenter.blogspot.com/ , http://www.cmumuseum.org , (+66)53 218280

นิทรรศการแสดงผลงานจิตรกรรม และภาพถ่าย โดย คุณสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ นิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 28 พฤษภาคม 2557 พิธีเปิดงานนิทรรศการในวันที่ 2 พฤษภคม 2557 เวลา 18.00 น.พร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ศิลปะคือการเดินทาง”