เล็ง 2

17, May 2014
Share   0 
เล็ง 2
เล็ง 2
Date11, May 2014 to 03, Aug 2014
Time
Placeหอศิลป์ร่วมสมัยดีคุ้น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี และพื้นที่แสดงงานโรงงานเถ้าฮงไต่
Location Guideอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
Admissionไม่มีค่าใช้จ่าย
Detailshttps://www.facebook.com/THT.dKunst , thtdkunst@hotmail.com

งานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่นามว่า เล็งเกอร์ ที่ปรารถนาสร้างเมืองราชบุรีให้เป็นเมืองศิลปะ จัดแสดงผลงานล่าสุดภาพถ่ายฟิล์มและดิจิตอลเกี่ยวกับเมืองราชรี จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 3 สิงหาคม 2557 โดยมีรายละเอียดการจัดแสดงดังนี้1.หอศิลป์ร่วมสมัยดีคุ้น 11.00-18.00 (ปิดวันจันทน์)2.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี 9.00-16.00 (ปิดวันจันทร์-อังคาร)3.พื้นที่แสดงงานโรงงานเถ้าฮงไต่ 8.00-17.00 เปิดทำการทุกวัน