จากกล่องฟิล์มรุ่นเก่า สู่โปสเตอร์ตกแต่งห้องที่ใหม่เอี่ยม โดย Jerome Daksiewicz

22, March 2014
Share   0 
จากกล่องฟิล์มรุ่นเก่า สู่โปสเตอร์ตกแต่งห้องที่ใหม่เอี่ยม โดย Jerome Daksiewiczจากกล่องฟิล์มรุ่นเก่า สู่โปสเตอร์ตกแต่งห้องที่ใหม่เอี่ยม โดย Jerome Daksiewiczจากกล่องฟิล์มรุ่นเก่า สู่โปสเตอร์ตกแต่งห้องที่ใหม่เอี่ยม โดย Jerome Daksiewicz
จากกล่องฟิล์มรุ่นเก่า สู่โปสเตอร์ตกแต่งห้องที่ใหม่เอี่ยม โดย Jerome Daksiewicz

Jerome Daksiewicz นำเสนอผลงานภาพพิมพ์ชุดใหม่ล่าสุดโดยนำเอาลวดลายบนกล่องฟิล์มที่โด่งดังในอีดตและปัจจุบันมาพิมพ์ใหม่ ใน “Photo Film Screen Print”

Jerome ได้หยิบเอาหน้ากล่องยี่ห้อฟิล์มทั้งแบบเก่าและที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ในชุดนี้ ¦เพื่อฉลองและระลึกถึงประวัติศาสตร์การถ่ายภาพด้วยฟิล์มซึ่งเคยรุ่งเรืองในอดีตและค่อยๆเสื่อมลงเมื่อยุคดิจิตอลมาถึง

โปสเตอร์ชุดนี้ มีขนาด 11x14 นิ้ว พิมพ์ลงบนกระดาษ 100# จากบริษัท the French Paper Co. ในเมืองไนลส์ รัฐมิชิเกน และจัดการผลิตโดย VGKids ในเมืองYpsilanti รัฐมิชิเกน ผู้ผลิตเดียวกันที่เคยพิมพ์ผลงานที่ผ่านมาของ Jerome Daksiewicz เช่น

 Airport Runway, Golf Course and Racetrack Series prints

ภาพพิมพ์ชุดนี้ประกอบไปด้วยภาพยี่ห้อฟิล์มที่หายากและมีชื่อเสียงในอดีต เช่น ยี่ห้อ Ansco ผู้ผลิตฟิล์มถ่ายภาพ กระดาษ และกล้องตั้งแต่กลางศตวรรษที่18 เรื่อยมาจนปิดตัวลงในปี 1980 หรือ ยี่ห้อ Efke ผู้ผลิตฟิล์มขาว-ดำคุณภาพสูงที่ให้ช่วงรับแสงที่กว้างกว่าฟิล์มในปัจจุบัน นอกจากนี้ Jerome ยังได้รับอนุญาตจากบริษัท Ilford ให้ใช้โลโก้ของฟิล์มของบริษัทในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ด้วย

หากสนใจที่จะแสดงความรักในวิถีแห่งฟิล์มและอยากเสาะหามาประดับบ้าน สามารถเข้าไปเป็นเจ้าของได้ที่ kickstarter.com โดยภาพพิมพ์หนึ่งภาพ มีราคาเพียง 30 ดอลล่าห์สหรัฐ หรือประมาณ 960 บาทเท่านั้น

 

Source :

https://www.kickstarter.com/projects/nomo/photo-film-screenprint-series

http://petapixel.com/2014/03/20/screen-printed-posters-hope-to-bring-back-the-beautiful-branding-of-analogue-film-stocks/