ภาพประวัติศาสตร์ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 นำเสนอผ่านชุดภาพ 10 ตอน

11, May 2014
Share   0 
ภาพประวัติศาสตร์ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 นำเสนอผ่านชุดภาพ 10 ตอนภาพประวัติศาสตร์ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 นำเสนอผ่านชุดภาพ 10 ตอนภาพประวัติศาสตร์ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 นำเสนอผ่านชุดภาพ 10 ตอนภาพประวัติศาสตร์ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 นำเสนอผ่านชุดภาพ 10 ตอน
ภาพประวัติศาสตร์ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 นำเสนอผ่านชุดภาพ 10 ตอน

ภาพประวัติศาสตร์โลก จะถูกนำมาเผยแพร่อีกครั้ง ในวาระ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1

ชุดภาพเริ่มต้นจากภาพถ่ายกลางฤดูร้อนปี 1914 การลอบปลงพระชนม์ มกุฏราชการแห่งออสเตรีย-ฮังการี นำไปสู่การนำทหารกว่า 65 ล้านนาย จาก 30 กว่าประเทศ เข้าสู่สนามรบในยุโรป ¦ซึ่งชุดภาพนี้จะแสดงให้เห็นอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือใหม่ ๆ ถูกนำไปใช้ในสงคราม ภาพสนามรบ ทหารชาติต่าง ๆ ระเบิด ปืนใหญ่ อารมณ์ของผู้คนในช่วงเวลานั้น

ช่างภาพ Alan Taylor ได้เก็บรวมภาพถ่ายเหล่านี้จากหลากหลายแห่ง เพื่อนำเสนอในโอกาสครบรอบ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยแบ่งชุดภาพออกเป็น 10 ตอน แต่ละตอนจะประกอบไปด้วยเรื่องราวที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ชมรับรู้ว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีของสงคราม เกิดอะไรขึ้นกับผู้คนในยุคนั้นบ้าง

ชุดภาพทั้ง 10 ตอน จะถูกนำเสนอผ่านเว็บไซต์ http://www.theatlantic.com/static/infocus/wwi/   ทุกสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 27 เมษายน สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนายน สามารถติดตามรูปประวัติศาสตร์โลกจากเหตุการณ์ สงครามโลกครั้งที่ 1 ได้จากเว็บไซต์

ที่มา: http://www.theatlantic.com/static/infocus/wwi/introduction/

Image Courtesy of “James Francis Hurley-State Library of New South Wales / W. & D. Downey / Bibliotheque nationale de France and AP”.