ภาพถ่าย วิถีชีวิตชนบทแบบดั้งเดิมและปัญหาภัยแล้ง ในโอกลาโฮมา

14, May 2014
Share   0 
ภาพถ่าย วิถีชีวิตชนบทแบบดั้งเดิมและปัญหาภัยแล้ง ในโอกลาโฮมาภาพถ่าย วิถีชีวิตชนบทแบบดั้งเดิมและปัญหาภัยแล้ง ในโอกลาโฮมาภาพถ่าย วิถีชีวิตชนบทแบบดั้งเดิมและปัญหาภัยแล้ง ในโอกลาโฮมาภาพถ่าย วิถีชีวิตชนบทแบบดั้งเดิมและปัญหาภัยแล้ง ในโอกลาโฮมา
ภาพถ่าย วิถีชีวิตชนบทแบบดั้งเดิมและปัญหาภัยแล้ง ในโอกลาโฮมา

Viiphoto.com เผยภาพผลงานล่าสุด“It’ll Be Better Next Year “ ของช่างภาพ Ed Kashi และ Ashley Gilbertson  เกี่ยวกับวิถีชีวิตของครอบครัวหนึ่งในเขตชนบทอันห่างไกล ในรัฐโอกลาโฮมาที่กำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง แม้กาลเวลาจะผ่านไป วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมยังคงอยู่¦

Cimarron County คือเขตชนบทอันห่างไกลในรัฐโอกลาโฮมา เมื่อปี 1930 เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยฝุ่นและแห้งแล้ง ปัจจุบันมีผู้คนอาศัยอยู่กว่า 2,500 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และกำลังพบปัญหาภัยแล้งซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี พื้นที่เกษตรกรรมกว่าร้อยละ 80 ได้รับผลกระทบ ช่างภาพ Ed Kashi และ Ashley Gilbertson ได้เดินทางไปถ่ายภาพและสัมภาษณ์ผู้คนในพื้นที่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมในปี 2013 ครอบครัวหนึ่งในบทสัมภาษณ์เล่าว่า ได้อาศัยอยู่ที่นี่มา 5 ชั่วอายุคน  ตั้งแต่บรรพบุรุษของเขามาตั้งรกรากที่นี่ในปี 1880 เขากล่าวว่า ผ่านไปกว่า 100 ปี พวกเขายังคงเลี้ยงสัตว์ เพื่อนบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม พวกเขาเป็นคาวบอย เพื่อนบ้านก็เช่นกัน แม้สภาพอากาศปีนี้จะแย่แค่ไหน หลายครอบครัวขายฟาร์มและอพยพย้ายถิ่นฐานไปแล้ว สำหรับเขาก็คงต้องเดินหน้าต่อไป สู้ต่อไป และเชื่อว่าปีหน้าจะดีกว่านี้

สามารถรับชมผลงานภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวพร้อมบทสัมภาษณ์จากโปรเจคพิเศษ It’ll Be Better Next Year ผ่านทาง http://viiphoto.com/films/itll-better-next-year/

Image courtesy of “Ed Kashi and Ashley Gilbertson”.