ภาพถ่ายอดีต-ปัจจุบันกรุงปารีสครบรอบ 70 ปี สงครามโลกครั้งที่ 2

15, June 2014
Share   0 
ภาพถ่ายอดีต-ปัจจุบันกรุงปารีสครบรอบ 70 ปี สงครามโลกครั้งที่ 2ภาพถ่ายอดีต-ปัจจุบันกรุงปารีสครบรอบ 70 ปี สงครามโลกครั้งที่ 2ภาพถ่ายอดีต-ปัจจุบันกรุงปารีสครบรอบ 70 ปี สงครามโลกครั้งที่ 2ภาพถ่ายอดีต-ปัจจุบันกรุงปารีสครบรอบ 70 ปี สงครามโลกครั้งที่ 2ภาพถ่ายอดีต-ปัจจุบันกรุงปารีสครบรอบ 70 ปี สงครามโลกครั้งที่ 2
ภาพถ่ายอดีต-ปัจจุบันกรุงปารีสครบรอบ 70 ปี สงครามโลกครั้งที่ 2

Julien Knez ช่างภาพชาวฝรั่งเศส จัดทำภาพถ่ายประวัติศาสตร์โดยค้นหาภาพเมืองปารีสในอดีตที่ถูกบันทึกโดยช่างภาพหลายๆคนในช่วงสงคราม และได้ถ่ายรูปเปรียบเทียบเมืองปารีสในปัจจุบันในมุมเดียวกัน เพื่อย้อนรำลึกถึงการปลดแอกปารีสสู่อิสรภาพ หลังตกอยู่ภายใต้ภาวะสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงปี 1940-1944

ภาพถ่ายกว่า 50 รูปที่จัดทำขึ้นนั้น Julien ได้ค้นหาภาพกรุงปารีสในอดีตทั้งจากหอจดหมายเหตุ บางรูปไม่มีชื่อผู้ถ่าย บางรูปซื้อจากอีเบย์ ขณะที่อีกหลายรูปเป็นรูปประวัติศาสตร์ที่ถ่ายโดยช่างภาพที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น ได้แก่ Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, Roger-Viollet รวมทั้ง Robert Capa แต่ละภาพแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ การต่อสู้ของประชาชนที่ต่อต้านจักรวรรดินาซี ความเสียหายของตึกรามบ้านช่องจากระเบิด Julien ได้ถ่ายรูปเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน ด้วยการถ่ายภาพมุมเดียวกันกับภาพนั้นแล้วซ้อนทับกัน เพื่อให้เห็นความแตกต่างของสถานที่เดียวกันแต่มีอดีตและเรื่องราวเล่าขานมายาวนาน

 

สามารถชมภาพเปรียบเทียบอดีตและปัจจุบันของ Julien Knez ได้ที่ http://golem13.fr/70-ans-liberation-de-paris/

Image courtesy of “Julien Knez”