Cobra Gold 2013

06, March 2013
Share   0 

คอบบร้าโกลด์ คือรหัสการฝึกร่วมทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีหลายประเทศให้ความสนใจในการส่งกำลังพลเข้ามาฝึกและสังเกตการณ์มากขึ้นและทางสหรัฐฯก็หัดมาให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้ ¦จึงได้สนับสนุนการฝึกต่างๆอย่างเป็นอย่างดี การฝึกในปีนี้จะเน้นทางด้านการประสานร่วมในสถานการณ์รบต่างๆและการช่วยเหลือประชาชนในสภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมีหลากหลายประเทศที่เข้ามาสังเกตการณ์ อย่างประเทศพม่าที่เป็นครั้งแรกที่ได้ส่งนายทหารสังเกตการณ์เข้าร่วม นับเป็นโอกาสอันดีที่อนาคตจะมีนานาประเทศอาจจะส่งร่วมกันส่งกำลังเข้ามาฝึกมากขึ้น

ในส่วนของกำลังพลที่เข้าฝึกในปีนี้ ประกอบด้วยกำลังพลจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กำลังพลจากนาวิกโยธิน จาก 1st Battalion 5th Marines Regiment, 31 Marines Expedition Unit  ที่กำลังตั้งอยู่บนเกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่นและกำลังพลจากประเทศต่างๆ อาทิ เช่น ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย การฝึกคอบบร้าโกลด์ โดยหลักๆแล้วจะมีการฝึกยกพลขึ้น การจำลองสถานการณ์รบต่างๆ รวมไปถึงการฝึกช่วยประชาชนในเขตพื้นภัยพิบัติ ในการฝึกร่วมคอบร้าโกลด์ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมกำลังจากประเทศต่างๆที่มีพร้อมที่จะปฏิบัติการร่วมกับประเทศต่างๆได้อย่างสามัคคี และทำให้ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้มีเสถียรภาพทางทหารที่มากขึ้น