มอง Cobra Gold 2014 ผ่านภาพถ่ายฟิล์มขาวดำ

15, March 2014
Share   0 

การใช้กล้องฟิล์มบันทึกภาพเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ข่าว ความเคลื่อนไหวต่างๆนั้นอาจไม่เข้ากับยุคดิจิตอลในสมัยนี้ มีช่างภาพน้อยรายในประเทศไทยที่ยังคงทำงานภาพข่าว ภาพสารคดีด้วยการถ่ายฟิล์ม¦อยู่ สาเหตุที่การถ่ายภาพด้วยฟิล์มไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบันก็เพราะกรรมวิธีที่ยุ่งยาก ขั้นตอนที่สลับซับซ้อนกว่าระบบดิจิตอล นอกจากนี้ยังใช้เวลาในกระบวนการล้างนานกว่าการปรับภาพในระบบดิจิตอลมาก ความซับซ้อนและยุ่งยากเหล่านี้ไม่อาจตอบโจทย์ของผู้ผลิตสื่อที่ต้องแข่งขันกันบนความรวดเร็วในการนำเสนอได้ การใช้ฟิล์มจึงค่อยๆลดน้อยถอยลงไป

แม้การถ่ายภาพด้วยฟิล์มจะยุ่งยากและซับซ้อน ต้องอาศัยความละเอียดและความปราณีต ก็ยังมีช่างภาพหลายคนที่หลงใหลในกลิ่นและโทนสีอันเป็นเอกลักษณ์ของฟิล์ม ช่างภาพของมีลโฟโต้ กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร จึงได้ทดลองย้อนตัวเองกลับไปหาฟิล์มและลงมือบันทึกภาพบางส่วนของการฝึกซ้อมทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง Cobra Gold ด้วยกล้องฟิล์มเพื่อย้อนดูความเป็นไปได้และสร้างความแตกต่างทางสุนทรียศาสตร์การชมภาพที่ระบบดิจิตอลอาจทำไม่ได้เหมือนฟิล์ม

ภาพถ่ายทั้งหมดล้างและปรับแต่งโดยช่างภาพ