ร่องรอยแห่งปรารถนา

11, July 2014
Share   0 
ร่องรอยแห่งปรารถนา
ร่องรอยแห่งปรารถนา
Date03, Jul 2014 to 27, Jul 2014
Time10.00-21.00 (ปิดวันจันทร์)
PlacePeople’s Gallery P3 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
Location Guideถนนพระราม 1 สี่แยกปทุมวัน สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ
Admissionไม่มีค่าใช้จ่าย
Detailshttp://www.bhanuwat.org/ , (+66) 081 305 1474 : joe_jitti@hotmail.com , http://www.bacc.or.th/ . (+66)2 214 6630 - 8

นิทรรศการภ่าพถ่าย “ร่องรอยแห่งแรงปรารถนาบทภาวนาเพื่อดินแดนที่ถูกลืม” เป็นการรวบรวมผลงานภาพถ่ายที่สะท้อนถึงความผูกพัน ความทรงจำ และความหวังของผู้ลี้ภัยชาวทิเบตที่มีต่อดินแดนบ้านเกิดเมืองนอน ผ่านใบหน้าของผู้ลี้ภัยที่ร่วมกันสวดภาวนาอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์เพื่อปกปักษ์รักษาบ้านเกิดเมืองนอนที่ตนจากมา