เวิ้ง

11, October 2014
Share   0 
เวิ้ง
เวิ้ง
Date11, Oct 2014 to 15, Oct 2014
Time11.00-18.00 (เปิดทุกวัน)
Placeร้านหนังสือพิทยาคาร เวิ้งนาครเกษม
Location Guideเวิ้งนาครเกษม ซอย 1 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
Admissionไม่มีค่าใช้จ่าย
Detailsinfo@mealphotography.com, Karntachat@hotmail.com, (+66)81 4237158, (+66)89 0103690

นิทรรศการ “เวิ้ง” Before Gone เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหลีกหนีได้ตามกระแสทุนนิยมที่เข้ามามีอิทธิพล บีบคั้นวิถีชีวิตและผู้คนให้มีอันต้องเปลี่ยนแปลงไป ประวัติศาสตร์ที่ยืนยาวมาหลายชั่วอายุคนจึงถึงจุดเปลี่ยนที่ไม่มีทางหวนกลับมาได้อีก

ภาพแสดงความเคลื่อนไหว วิถีชีวิตผู้คนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนตลอด 4-5 เดือนที่ผ่านมาถูกนำมาจัดแสดงในสถานที่ ที่ครั้งหนึ่งเป็นทั้งบ้านและร้านค้าที่ใช้ประกอบหาเลี้ยงชีพ เป็นเสมือนการใช้เวลาร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะต้องแยกย้ายจากกันไปในไม่ช้า ขอให้ผู้ชมทุกท่านใช้เวลาสำรวจ สัมผัสเศษเสี้ยวที่ยังเหลืออยู่ของคนเวิ้งก่อนที่จะหายไปในเวลาอัันสั้นนี้