ฮิตากิไซ, บูชาไฟขอพรเทพอินาริ

02, January 2013
Share   0 
ฮิตากิไซ, บูชาไฟขอพรเทพอินาริฮิตากิไซ, บูชาไฟขอพรเทพอินาริฮิตากิไซ, บูชาไฟขอพรเทพอินาริฮิตากิไซ, บูชาไฟขอพรเทพอินาริฮิตากิไซ, บูชาไฟขอพรเทพอินาริ
ฮิตากิไซ, บูชาไฟขอพรเทพอินาริ

งานฮิตากิไซ (Hitakisai ,火焚祭) หรือพิธีบูชาไฟเป็นการบวงสรวง ต่อเทพอินาริ(Inari okami, 稲荷大神) หรือเทพเจ้าจิ้งจอกขาว เทพตัวแทนแห่งความสมบูรณ์ตามคติความเชื่อดังเดิมของชาวญี่ปุ่น จัดขึ้นในช่วงย่างเข้าฤดูการเก็บเกี่ยวหรือฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเป็นการขอพรและบวงสรวงต่อเทพอินาริให้ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร โดยพิธีจะจัดตามศาลเจ้าอินาริที่มีอยู่ทั่วประเทศ¦ แต่ศาลเจ้าที่มีความสำคัญกับพิธีการนี้มาที่สุดคือ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Taisha ,伏見稲荷大社 ) ในเมืองเกียวโต


ญี่ปุ่นดังเดิมนั้นเป็นประเทศกสิกรรมและมีการบริโภคข้าวเป็นหลักเฉกเช่นเดียวกับประเทศในแถบทวีปเอเซียส่วนใหญ่ และในอดีตนั้นฤดูใบไม้ร่วงถือเป็นช่วงเวลาเดียวในรอบปีที่ชาวนาชาวไร่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งเริ่มทำการเพาะปลูกไว้ตั้งแต่ต้นฤดูใบไม้ผลิ ชาวนาจำเป็นต้องได้ผลผลิตมากเพียงพอที่จะเก็บไว้บริโภคในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง  ความจำเป็นนี้ทำให้เกิดที่มาของความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับการบวงสรวงหรือเซ่นไหว้ต่อเทพเจ้าที่เป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เฉกเช่นเดียวกับพิธีเซ่นไหว้พระแม่โพสพของแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือการเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ร่วงในแถบพื้นทวีปด้านตะวันออกของทวีปเอเซีย


ปัจจุบัน ในยุคที่เทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามาแทนที่การพึ่งพาแต่ธรรมชาติอย่างเดียว โดยเฉพาะกับประเทศที่มีเทคโนโลยีทางการเกษตรระดับสูงอย่างญี่ปุ่นแล้ว พิธีกรรมดังเดิมเหล่านี้ก็ถูกลดความสำคัญลงไปตามการเวลา เหลือความสำคัญเพียงแค่ในสถานะของวัฒนธรรมดังเดิมที่ถูกรักษาไว้ไม่ให้สูญหาย และใช้เพื่อสงเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นเพียงเท่านั้น