Snatchers

05, March 2014
Share   0 
Snatchers
Snatchers
Date08, Mar 2014 to 06, Apr 2014
Time
Placeชั้น 2 ChompThe Comfort cafe
Location Guideถนนลำพู ซอยสามเสน 1 บางลำพู กรุงเทพ
Admissionไม่มีค่าใช้จ่าย
Detailshttp://chompcafe.wordpress.com/ +66) 840-988-633

นิทรรศการภาพถ่าย Street Photo โดยช่างภาพในกลุ่ม Sideway ที่เคยฝากผลงานมาแล้วครั้งหนึ่ง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเวิร์กช็อบที่ The Creative Space Workshop เมื่อปีที่แล้วโดย Sideway รุ่นที่ 2 และได้สร้างสรรค์ผลงาน จนนำมาจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อว่า Snatcher